Pagdating ng muslim sa pilipinas

Ngunit po ng dumating ang aral ng ISLAM ang Relihiyong galing mismo sa ALLAH nag pangalan ng Pilipinas nuon ay BANGSANG MORO iyan po ang tunay na pangalan ng PILIPINAS nuon ang tunay na ugat ng lahing pilipino ay hindi PILIPINO kundi isang MORO ang ating mga NINUNO at ng sakupin tayo ng mga KASTILA pinalitan nila ito at ginawang PILIPINAS na hango naman sa kanilang hari ng ESPANYA na si PHILLIPPE.

Noon pong 1390, si RAJAH BAGINDA ay dumating sa bansang PILIPINAS at itinuloy nya po ang naiwang gawain ni SHARIF MAKHDUM.

Nong Hunyo 3, 1571 ay naglunsad ang mga Kastila ng isang malaking pakikidigma sa mga Muslim sa Maynila. Buong tapang niyang ipinagtanggol ang Maynila at Islam hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa Bangkusay sa baybay dagat ng Tundo.Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos.Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nang dumating si Legaspi (kapalit ng namatay na si Magellan), ang komunidad ng mga Muslim ay ganap ng naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Cataduanes, Cebu, Samar, Manila, Palawan, Mindanao at Sulu.Bakamat pong ito ay hindi ayon sa katotohanan, sapagkat sila po ay mabibilang sa tinatawag na "ANIMIST" o yaong mga sumasamba po lahat halos ng mga bagay na nilikha maliban po sa Dakilang Limikha.Ang sinasamba po ng ating mganuon kagay ng BUNDOK, ARAW, BUWAN, BITUIN, PUNO, KIDLAT, KULOG APOY, AT HANGIN mas kilala sa tawag na AMIHAN, at may ANITO pa nga diba at marami pang iba.